Miniatyrsällskapet

Välkommen till Miniatyrsällskapet

Sveriges "minsta" förening

 

 

 

Vad är Miniatyrsällskapet?

 

Miniatyrsällskapet är en förening för miniatyrister i hela Sverige.

Föreningen bildades i januari 2001 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens syfte är att vara samlande kraft för miniatyrister och att främja intresset för interiörer och hus i miniatyr, framför allt miljöer med svensk anknytning.

I föreningen ordnar vi kurser, studiebesök på kulturhistoriskt intressanta platser och föredrag allt efter vilka önskemål medlemmarna har.

Möjlighet finns att träffa likasinnade i lokala grupper.

Föreningen blir vad dess medlemmar gör den till!

 

Vad ger medlemskap i Miniatyrsällskapet?

- medlemsbrev tre gånger om året

- hemsida med information om kommande aktiviteter, bilder från tidigare aktiviteter

- inbjudan till kurser, föredrag, studiebesök o.s.v.

- 40 kr rabatt på inträdespriset på Miniatyrmässan, mot uppvisande av medlemskort (40 kr istället för 80kr)

- möjlighet att ställa ut på rmässans "Gör det själv-bord" utan kostnad. Du får dock betala inträde till mässan

och vara beredd att bemanna bordet.

 

Medlemsavgiften är 200 kr/år. För att bli medlem sätter Du in beloppet på Plusgirokonto 407 12 52-3 och anger namn, adress, tel.nr. och ev. e-postadress.

När Du gjort det får Du från kassören ett brev med information från Miniatyrsällskapet, såsom föreningens stadgar och det senaste medlemsbrevet. Dessutom, inte minst viktigt, ett medlemskort.

 

Stadgar

 

 

Vill du skicka mail till föreningen kan du klicka på info@miniatyrsallskapet.se.

Millimeter

Copyright © All Rights Reserved