Vill du bli medlem?
Mässan våren 2013
Miniatyrsällskapet

Välkommen till Miniatyrsällskapet

Sveriges "minsta" förening

Vill du bli medlem i Sveriges "minsta" förening?

 

Hur blir jag medlem och vad ger medlemskap i Miniatyrsällskapet?

- medlemsbrev 3- 4 gånger gånger om året

- hemsida med information om kommande aktiviteter, bilder från tidigare aktiviteter, - inbjudan till kurser, föredrag, studiebesök osv.

Medlemsavgiften är 200 kr/år. För att bli medlem sätter Du in beloppet på Plusgirokonto 407 12 52-3 och anger namn, adress, tel.nr. och ev. e-postadress.

 

När du gjort det får du från oss genom ett brev med information från Miniatyrsällskapet, såsom föreningens stadgar,

det senaste medlemsbrevet osv. Dessutom, inte minst viktigt, ett medlemskort. Från 2018 kommer vi att skicka ut

medlemskort på ett annat sätt

Har du butik och vill sälja medlemsskap? Kontakta oss på info@miniatyrsallskapet.se

 

Vill du skicka mail till föreningen kan du klicka på info@miniatyrsallskapet.se

Du kan också kontakta någon i styrelsen.

 

Copyright © All Rights Reserved