Miniatyrsällskapet 


Vad är Miniatyrsällskapet?


Miniatyrsällskapet är en förening för miniatyrister i hela Sverige.

Föreningen bildades i januari 2001 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens syfte är att vara samlande kraft för miniatyrister och att främja intresset för interiörer och hus i miniatyr, framför allt miljöer med svensk anknytning.

I föreningen arrangerar vi Stockholms miniatyrmässa två gånger om året, ordnar vi kurser, studiebesök på

kulturhistoriskt intressanta platser och arragnerar föredrag allt efter vilka önskemål medlemmarna har.

Möjlighet finns att träffa likasinnade i lokala grupper.

Föreningen blir vad dess medlemmar gör den till!


Vad ger medlemskap i Miniatyrsällskapet?

- medlemsbrev tre gånger om året, från 2018 via e-post och via hemsidan

- hemsida med information om kommande aktiviteter, bilder från  tidigare aktiviteter

- inbjudan till kurser, föredrag, studiebesök o.s.v.

- 40 kr rabatt på inträdespriset på Miniatyrmässan, mot uppvisande av medlemskort (40 kr istället för 80kr)

- möjlighet att ställa ut på mässans "Gör det själv-bord" utan kostnad. Du får dock betala inträde till mässan

och vara beredd att bemanna bordet.


Medlemsavgiften är 200 kr/år. För att bli medlem sätter Du in beloppet på Plusgirokonto 407 12 52-3 och anger namn, adress, tel.nr. och ev. e-postadress.

När Du gjort det får Du ett brev med information från Miniatyrsällskapet, såsom föreningens stadgar och det senaste medlemsbrevet. Dessutom, inte minst viktigt, ett medlemskort. Från 2018 kommer medlemskortet att skickas

ut på ett annat sätt.


Föreningen har även ett Facebook-konto www.facebook.com/Miniatyrsallskapet/StadgarVill du skicka mail till föreningen kan du klicka på info@miniatyrsallskapet.se.

Hör gärna av er!Email: info@miniatyrsallskapet.se


Miniatyrsällskapet


Vi drivs av frivilliga miniatyrister och om ni är intresserade av att vara med och utveckla Miniatyrsällskapet framåt hör gärna av er eller om ni vill hålla i en kurs

© Copyright. All Rights Reserved.

Miniatyrsällskapet