Miniatyrer?


Vad är miniatyrer?Miniatyrer kan vara väldigt många olika saker i liten skala.

När vi talar om det är det vanligast med föremål i skala 1:12, men det blir allt vanligare att arbeta också i skala 1:48. Miniatyr betyder något i litet format. Ordet har vi fått från franskans "miniature" men det har sitt ursprung i latinets "minium", som betyder mönja. Vad har mönja med små saker att göra? Jo, enligt uppslagsboken använde man detta ord för att beteckna bilder i forntida och medeltida handskrifter. De här bilderna var gjorda i röd mönjefärg och oftast utförda i liten skala. Ordet kom så småningom att mest beteckna porträttmåleri i litet format.

Det har gjort att man senare felaktigt har härlett ordet ur latinets "minor", som betyder mindre och inte ur "minium", mönja.

Men för oss är miniatyrer betydligt mycket mer. För oss kan miniatyrer vara allt från hembyggda dockskåp med möbler av kartong till konstverk av antika möbler i liten skala. Det kan vara trädgårdar, torgstånd eller andra utomhusmiljöer. Det vanligaste är hus och interiörer av olika slag, t.ex. familjens gamla släkthus med inredning, ett drömhus med fantasimöbler eller en hantverkares lokal.


Vem är miniatyrist?

Enligt Bonniers konversationslexikon från 1951 betyder ordet miniatyrist miniatyrmålare, handskriftmålare eller bokmålare.

Så ser vi ju inte riktigt på det i dag. Miniatyrister är allt från amatörer, som själva bygger sina miniatyrmiljöer, till konstnärer och konsthantverkare, som tillverkar de mest utsökta föremål i mini-format. Många är inriktade på ett speciellt område. Det finns också miniatyrister som enbart är samlare av vad andra tillverkar.


Vilka aktiviteter finns det för miniatyrister?

I Sverige anordnas varje år mässor där miniatyrister möts och inspireras. Det ges också ut en tidskrift, som heter Miniatyrvärlden där Miniatyrsällskapet medverkar. Utanför Sverige är intresset för miniatyrer mycket stort, i synnerhet i den engelskspråkiga delen av världen. Det finns en mängd tidskrifter med olika inriktning. Det anordnas stora mässor och utställningar. Föreningar och klubbar är vanliga.


Under Galleri och på vår Facebook-sida hittar du bilder på inspirerande miniatyrer.