Kontakta styrelsen


Miniatyrsällskapets styrelse


Ordförande:

Carina Edebäck-Carling


Kassör:

Eva Svedberg


Sekreterare:

Marianne Hedberg


Ledamöter:

Catharina Stierngranat

Weronica Löhr


Suppleant:

Marie Hosinsky

Ewa Elfner


E-post: info@miniatyrsallskapet.se