Kontakta styrelsen


Miniatyrsällskapets styrelse


Ordförande:

Marie Hosinsky


Kassör:

Eva Svedberg


Sekreterare:

Marianne Hedberg


Ledamöter:

Catharina Stierngranat
Jessica Wrambeck
Petra JohanssonSuppleant:

Annika Smitt

Ewa Elfner


E-post: info@miniatyrsallskapet.se