Kontakta styrelsen


Miniatyrsällskapets styrelse


Ordförande:

Weronica Löhr


Kassör:

Eva Svedberg


Sekreterare:

Carina Edebäck Carling


Ledamöter:

Catharina Stierngranat

Marie Källberg


Suppleant:

Marie Hosinsky


E-post: info@miniatyrsallskapet.se